İş

Bilgi teknolojisi trendleri gelecek hakkında ne söylüyor?

2022 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, dünya çapında görülen büyük değişikliklerin önümüzdeki yıl BT’yi ileriye taşıyan trendleri hızlandırması bekleniyor. Daha dağınık bir iş gücü, müşterilerle etkileşim kurmanın yeni yolları ve tedarik zinciri lojistiğinin yeniden düşünülmesi BT’yi etkilediğinden, kuruluşlar veri saklama ve güvenlik çözümlerini modernizasyon faaliyetlerinin bir parçası olarak birincil zorunluluk olarak görüyor.

BT’nin çoklu bulut, devasa yapılandırılmamış bilgi büyümesi ve modellerin bir hizmet olarak kullanılması gibi trendlerle uyum sağlamaya devam ettiğini belirtmek. Dell Technologies Kıdemli Analiz Mimarı Ergün Çelik “Kuruluşlar hem bulut hem de şirket içi altyapı ve hizmetlerden yararlanmaya devam ederken, bilgilerini korumak ve güvenilir bir ortam sağlamak isteyen karar vericiler, önümüzdeki dönemde daha fazla güven veren teknoloji çözümlerine odaklanacaklar. Muhafaza alanının yeni teknoloji trendleriyle artmaya devam edeceği ve bilgi güvenliği ile bilgi muhafazasının özellikle sorunlu olduğu uç noktalara kadar genişletilmesi gerekiyor. Aynı zamanda, kapsayıcılı iş yüklerine gerçek geçiş hızlanıyor. Bu iş yükleri için kurumsal depolama ve bilgi tutma yetenekleri, kuruluşlar için olmazsa olmazlar arasındadır. İlgili bir gelişme, yazılım tanımlı depolamaya olan ilginin artmasıdır. “Bu, tüm iş yükleri için daha yüksek performans seviyeleri sağlayan NVMe-over-TCP depolama erişimindeki temel bir değişiklikle bağlantılı.”

Çelik,Önümüzdeki yıl BT’yi ileriye götürmesi beklenen trendler şunlardır:

Veri koruması

Son derece deneyimli ve kötü niyetli oyuncuların her köşe başında karşımıza çıkabileceği düşünüldüğünde, siber saldırıların her an işletmeleri hedef alabileceği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, işletmeleri siber saldırganlara karşı korumak ve güçlendirmek için proaktif adımlar atma zamanı. Gelişmiş bilgi savunma çözümleri, fidye yazılımı saldırılarından hızlı bir şekilde kurtulmayı sağlayan araçlardan biridir. İki faktörlü kimlik doğrulama, ağ izinsiz giriş izleme ve sistemleri en son yamalarla güncel tutarak “hijyen” dahil olmak üzere güçlü bir güvenlik disiplini ile işletmeler, saldırılara karşı dayanıklılıklarını önemli ölçüde artırabilir.

Hava Boşluklu Yalıtımlı Siber Kasalara İhtiyaç

İşletmeler, yüksek güvenlikli siber kasaları veya büyük ağlara kapalı ve dolayısıyla saldırılara karşı daha korumalı ortamları kullanmaya devam edecek. Bu sistemler, bir fidye yazılımı saldırısı olması durumunda iş süreçlerinin, verilerin ve uygulamaların hızlı bir şekilde geri yüklenmesini sağlayan oldukça güvenilir bir yedekleme sitesi sunar. Bunu, iş sürekliliğini ve bireysel verilerin gizliliğini sağlamak için aktif veri depolama savunması, hızlı izinsiz giriş tespiti ve proaktif yanıt/yanıt planlaması ile birleştirirler.

Giderek daha fazla kuruluş bilgi depolamaya yönelik çoklu bulut yaklaşımlarını benimserken, güvenli, otomatikleştirilmiş, operasyonel bir hava boşluğu sunan siber ortamlar aracılığıyla genel bulutlara erişimi fiziksel ve mantıksal olarak yalıtarak kritik bilgileri saldırı yüzeyinden uzaklaştırdıklarını göreceğiz. Kuruluşların, genel bulut altyapıları da dahil olmak üzere kurumsal ağlarının güvenliği ihlal edildiğinde güvenlik açıklarını araması gerekir. Kritik verilerini “hava boşluğunun” arkasındaki izole ortamlara göndererek riski en aza indirecek adımlar atmalıdırlar. Accenture tarafından yapılan bir siber güvenlik anketi, Bilgi Güvenliği Yöneticilerinin (CISO’lar) %81’inin “saldırganlardan bir adım önde olmanın sürekli savaş gerektirdiğini ve maliyetin sürdürülemez olduğunu” kabul ettiğini ortaya koyuyor. Siber kasalar aracılığıyla fidye yazılımlarına karşı hava boşluklu koruma, işletmelerin riskleri azaltmasına, iş sürekliliğini sürdürmesine ve güvenlik ve kontrol katmanlarıyla bilgi bütünlüğünü ve gizliliğini korumasına olanak tanır.

Uçta Veri Koruması

Veriler giderek merkezsizleşiyor. Gartner’a göre, kurumsal olarak üretilen verilerin %75’i 2025 yılına kadar geleneksel bir veri merkezinin veya bulutun dışında oluşturulacak ve depolanacak. Bu bilgilerin küçük bir kısmı insanlar tarafından üretiliyor. Çoğunluğu makineler, sensörler ve kameralar tarafından üretilir ve bilgi merkezlerine veya buluta birden fazla getirilmez. Önümüzdeki yıl, işletmelerin bilgilerini uçta altyapı katmanında güvence altına almak için bütünsel yollar arayacağını görebilirsiniz.

Birçok kuruluş uzun süredir veri içeren uzak konumlara sahiptir, ancak öte yandan kurumsal ağ, uç noktalarda çok daha büyük bir BT ayak izini içerecek şekilde genişlemektedir. Burada dijital dünya doğrudan fiziksel dünyayla buluşuyor. Perakende, imalat, nakliye veya enerji üretimi gibi faaliyetler yürüten birçok kuruluş, işlerinin kritik yönlerini uçta yürütür. Çoğu durumda, BT altyapısı çok farklı bir Operasyonel Teknoloji (OT) dünyasına bağlanır. Kuruluşlar, hem bilgi merkezlerini hem de uç noktalarını yönetmek için giderek daha fazla bulut ve BT çözümlerine yöneliyor. Yine gelecek yıl, müşterilerin hem uçta hem de bilgi merkezlerinde uç tarafından oluşturulan bilgileri korumak için sadık yedekleme çözümlerinin kullanımını artırdığını göreceğiz. Ayrıca bilgi güvenliğini uç noktalara kadar genişletmenin ve uç noktalardaki ağ izinsiz girişlerinin güvenlik açığını ortadan kaldırmanın yollarını arayacaklar.

Uzaktan İşgücü

Son birkaç yılda, uzaktan çalışma modeline zorunlu geçişi hatasız gerçekleştirdik. Birçok kuruluşun ağ erişimiyle uzaktan çalışan binlerce çalışanı vardır. Bu kuruluşlar hibrit çalışma ortamlarında artan güvenlik endişeleriyle uyum sağlamaya devam ederken, Dell’in son araştırması, işletmelerin %74’ünün uzaktan çalışmanın siber tehditler nedeniyle veri kaybında artışa neden olduğu konusunda hemfikir olduğunu ortaya koyuyor. Gelecek yıl aynı zamanlarda, kuruluşların uzaktan çalışanlara bilgi güvenliği gerçeğini genişletmenin ve sağlamanın yollarını aradığını göreceğiz.

Hizmet Olarak (Hizmet Olarak)

Organizasyonlar; uygulama barındırma hizmetlerinden temel bilgi işlem ve depolama altyapısına kadar her şey dahil olmak üzere iş yüklerini “hizmet olarak” sunulabilen modellere taşımaya devam edecek. Bu tür altyapılar için güvenlik ihtiyaçları, geleneksel olarak kurulan, yönetilen ve kullanılan altyapı kadar değerliyken, altyapının ek olarak karmaşıklığı, çoğunlukla ortak yerleşim olması, çözülmesi gereken konuların ortasında yer alıyor. Bunun için bir çözüm, siber kasalar da dahil olmak üzere yedekleme altyapısının benzer biçimde kullanılmasıdır.

Diğer Eğilimler

çoklu bulutun benimsenmesi

Kuruluşlar, önümüzdeki dönemde çoklu bulut modelini benimsemeye devam edecek. Giderek daha fazla uygulamayı genel buluta taşımak istediklerinden, iş yükleri için kurum içi altyapılarla entegre kurumsal çözümlere ve hizmetlere de ihtiyaç duyacaklar. Yakın tarihli bir Forrester araştırması, kuruluşların %83’ünün çoklu bulut yaklaşımını benimsediğini veya önümüzdeki 12 ay içinde bunu yapmayı planladığını ortaya koyuyor. Bu hibrit bir model oluşumudur; bulut çözümlerinin ve şirket içi altyapının ortasında hareket etme yeteneği istiyorlar. Bu büyümeyle birlikte, sanallaştırılmış ve kapsayıcılı iş yükleri, veritabanları ve ağa bağlı depolama (NAS) belge sistemleri için çoklu bulut özellikli veri savunmasına olan güvenin arttığını göreceğiz.

Yapılandırılmamış Bilgi Büyümesi

Yapılandırılmamış bilgilerdeki inanılmaz büyüme, sosyal medya, e-posta, IoT bilgileri, yedeklemeler ve sesli ve görüntülü belgeler gibi güçlü içeriğin bir araya gelmesiyle hız kesmeden devam ediyor. Bu bilgileri yönetmek zamanla daha zor ve karmaşık hale gelecektir. Organizasyonlar; analiz etmelerine, arşivlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için uç, temel ve bulut konumlarını kapsayan analitiklere ihtiyaç duyacaktır.

IDC tarafından yapılan bir araştırma, esneklik ihtiyacının yapılandırılmamış bilgi büyümesini yönetmek için en değerli itici güç olduğunu ortaya koyuyor. 2022 ve sonrasında kuruluşların, belge birleştirme ve arşivleme gibi klasik kullanım durumlarının yanı sıra AI/ML/DL kullanarak ciddi yeni iş yüklerini hızla desteklemek için esnek depolama sistemlerini benimsediğini görmeye devam edeceğiz. Raporda özetlenen temel esneklik ihtiyaçları arasında multimedya keskinliği, kesintisiz ölçeklenebilirlik, genel bulut entegrasyonu kolaylığı, çoklu erişim yöntemleri ve farklı dağıtım modellerinin kullanılabilirliği yer alıyor.

Kapsayıcılı İş Yükleri ve NVMe

Kuruluşların kapsayıcılı iş yüklerine olan ilgisi, bu ortamlar artık daha kritik iş yükleri çalıştırdığından, kurumsal depolama ve bilgi savunma yeteneklerine olan ihtiyaç nedeniyle artmaya devam ediyor. Yazılım inovasyonu tarafında, daha fazla kuruluş yazılım tanımlı depolamayı benimsiyor olacak. Ayrıca depolama donanımı inovasyonunun, orta ve üst düzey iş yükleri için daha yüksek performans sağlamak üzere NVMe-over-Fabrics’e dönüşmeye başladığını göreceğiz.

2022’den Sonra Veri Koruma

İş yapma şeklimiz her zamankinden daha hızlı değişiyor ve karar vericileri 2022 ve sonrasında verileri nasıl yöneteceklerini yeniden düşünmeye sevk ediyor. Daha dağıtık bir BT ve iş dünyasına doğru ilerlerken, yeni zorlukların üstesinden gelmeye hazır mısınız yoksa hâlâ yarının gereksinimlerini nasıl karşılayabileceğinizi planlamayı mı düşünüyorsunuz?

 

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort